• Ośrodek Technologii Morskich
  OTM
  Akademia Marynarki Wojennej
 • Realizuj projekt z nami
  O
  T
  M
  Najlepszy wybów

Informacje

Funkcjonujący w strukturze AMW Ośrodek Technologii Morskich (OTM) zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i produkcyjnych, w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, dotyczących systemów broni podwodnej, systemów obrony biernej okrętu, systemów zobrazowania sytuacji bojowej, systemów rozpoznania MW, systemów kontrolno - pomiarowych i minimalizacji pól fizycznych okrętu, systemów nurkowych i technologii prac podwodnych, systemów satelitarnych w nawigacji, morskich systemów informacji geograficznej, systemów akustyki podwodnej, odporności udarowej oraz balistycznej materiałów okrętowych i konstrukcji morskich, automatyzacji systemów okrętowych.

OBSZAR 1

Krotki opis obszaru działalności.

OBSZAR 2

Krotki opis obszaru działalności.

OBSZAR 3

Krotki opis obszaru działalności.

Inicjalizacja projektu

W przygotowaniu.

Realizacja projektu

W przygotowaniu.

Projekty (z)realizowane

Lista projektów które realizujemy lub zostały już zrealizowane.

ADRES

Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

TELEFON
+48 261 262 507